برای گرفتن ویزا اولین اقدام من چیست؟

اولین اقدام شما مشخص کردن هدف خود برای گرفتن ویزا است

سپس پر کردن فرم مربوط به آن ویزا و فرستادن به اداره مربوطه است.

آیا در تمام نواع ویزا ها همسر و فرزندان هم می توانند ویزا را دریافت کنند؟

به طور کلی پاسخ بلی است به جز مورد ویزای توریستی که می تواند دریافت کند یا نکند.

در مورد فرزندان هم شرط سنی (زیر ۲۱ سال در هنگام دریافت ویزا) و تجرد ضروری است

 

فرزند من زیر ۲۱ سال است و از همسر خود جدا شده است آیا می تواند به عنوان مجرد تحت ویزای من ویزا دریافت کند؟

بلی در صورتی که در هنگام دریافت ویزا زیر ۲۱ سال باشد

برای گرفتن ویزای دانشجویی آیا شرط سن وجود دارد؟

خیر

آیا می توانم برای هر دانشگاهی در آمریکا اقدام کنم؟

بله. برای هر دانشگاهی که بتواند به شما فرم  I-20 بدهد تقاضای ویزای تحصیلی بکنید

آیا برای دریافت ویزای توریستی نیاز به دعوت نامه از کسی در آمریکا دارم؟

خیر . داشتن دعوتنامه به گرفتن وبزای توریستی کمک چندانی نمی کند ولی داشتن آن بدون ضرر است