ویزای انتقال درون کمپانی

ویزایی است که در دسته بندی ویزا های غیر مهاجرتی دومنظوره (Dual Intent) قرار میگیرد.  

ویزاهای دو منظوره  (Dual Intent) به ویزاهایی گفته می شود که به صورت غیر مهاجرتی صادر و بعد از طی زمان مشخصی و احراز تمام شرایط، فرد میتواند تقاضای گرین کارت کند.

این ویزا زمانی صادر می شود که:

1)     مالک یک شرکت آمریکایی قصد دارد کارمند یا کارمندان غیر آمریکایی که در یکی ازشعبه های  شرکت ( در خارج از خاک آمریکا) مستقر هستند  را به دفتر شرکت مادر در داخل آمریکا منتقل سازد.این کارمندان میتواند شامل مدیر عامل ، مدیر ویا کارمندی با توانایی خاص مورد نیاز شرکت باشد.

یا

2)     شرکتی خارجی که قصد راه اندازی شعبه ای از شرکت خود در آمریکا را دارد مدیر یا سرپرست  شرکت را با استفاده از این ویزا به آمریکا فرستاده تا شعبه شرکت را تاسیس کنند.

در حالیکه این ویزا بیشتر توسط کمپانی های کوچک جهت فرستادن کارمندان  رده بالای خود جهت تاسیس شعبه جدیدی از شرکت خود در آمریکا استفاده می شود، کمپانی های بزرگ نیز از این ویزا جهت نوبتی کردن محل کارکارمندان خود بین آمریکا و خارج از آمریکا استفاده میکنند

 معمولا کمپانی های بزرگ بدلیل آشنا بودن اداره مهاجرت با آنها به مدارک کمتری برای ارائه احتیاج دارند تا کمپانی های کوچک و  بعضا ناشناخته توسط اداره مهاجرت. لذا مستندات ارائه شده کمپانی های کوچک باید با دقت بیشتر و با مدارک محکم همراه باشد تا پروسه صدور ویزا با مشکلی مواجه نشود.

L-1 ویزا در دو دسته بندی قرار میگیرد:

L-1A : این ویزا جهت مدیر عامل یامدیر شرکت صادر می شود

L-1B : این ویزا خاص کارمندانی است که در رده بالای شرکت قرار ندارند ولی دارای توانایی های خاصی هستند که شرکت به وجود آنها  نیازمند است

L-1A برای 7 سال و L-1B برای 5 سال اعتبار دارد . بعد از انقضای زمان شخص باید خاک آمریکا را حداقل به مدت 365 روز ترک کند و همچنین اگر متقاضی ویزای مجدد است باید طی این یک سال برای شرکت و یا وابسته های آن کار کند سپس میتواند اقدام برای دریافت ویزا کند.

 واجد شرایط بودن صاحب شرکت و کارمند برای تقاضای ویزا :

معیارهای کلی واجد شرایط بودن مالک شرکت:

 1. در صورتی که صاحب کار آمریکایی است باید یک ارتباط واقعی بین شرکت او و شرکت خارجی برقرار باشد (به صورت کمپانی مادر ، شعبه ، شرکت تابعه و یا شرکت وابسته)
 2. به عنوان صاحب کار باید در حال حاضر و یا در آینده در آمریکا وهمچنین در حداقل  یک کشور خارجی چه به صورت مستقیم و چه از طریق شرکت های وابسته  مشغول بیزینس باشد  (حداقل برای دوره ای که کارمند گیرنده ویزایL-1 در آمریکا  مشغول کار است).
 3. چنانچه بیزینس فعال باشد لازم نیست که حتما تجارت بین المللی انجام گردد .
 4. انجام بیزینس در آمریکا باید واقعی باشد بدین معنی که منظم، سیستماتیک همراه با نظارت مداوم بر محصولات و یا سرویس های انجام شده توسط شرکت مورد نظر باشد. تنها حضور دفتر شرکت یا کمپانی واجد شرایط در آمریکا یا در خارج از آمریکا کافی نیست.

معیارهای کلی واجد شرایط بودن کارمند:

 1. به طور کلی کارمند شرکت واجد شرایط در خارج از آمریکا حداقل برای یک سال پیوسته در سه سال گذشته از زمانی که برای ویزا اقدام میکند بوده باشد.
 2. هدف او از آمدن به امریکا انجام سرویس به عنوان مدیر عامل یا مدیر برای شعبه ای از شرکتی باشد که دارای صاحب کار مشترک با شرکت اصلی و یا شرکتهای تابعه آن بوده باشد.

 معیارهای مدیر عامل بودن(Executive capacity):

مدیر عامل عمدتا به کارمندی گفته می شود که اختیار تصمیم گیری با دامنه عمل بسیار زیاد ،بدون نظارت شدید را دارد. وی تنها پاسخگو به اعضای هیئت مدیره است.

معیار های مدیربودن (Managerial capacity) :

عمدتا به کارمندی گفته می شود که توانایی نظارت و کنترل مجموعه کارمندان حرفه ای  زیر دست خود با هدف اداره کردن شرکت، شعبه ، شرکت تابعه و یا بخشی از شرکت را دارد و یا همچنین به کارمندانی گفته میشود که توانایی اداره واحد اساسی یک شرکت در سطح بالا بدون نظارت مستقیم دیگران را دارا هستند.

 

مدارک مورد نیاز L-1 ویزا:

 1. شرکت مورد نظری که میخواهد در آمریکا تاسیس شود باید  با شرکت مادر که در خارج از آمریکا مستقر است یک رابطه مشخص داشته باشد.

 دفتر جدید در آمریکا  باید وابسته به  شرکت موردنظر در خارج از آمریکا،  جایی که متقاضی ویزا  به عنوان مدیر عامل یا مدیر  یا کارمندی با توانایی خاص کار کرده است باشد.  این بدان معنی است که  دفتر جدید میبایست به عنوان مادر، شعبه، شرکت تابعه  و یا  وابسته  به شرکت مستقر در خارج از آمریکا باشد وهردو دفتر مستقر در آمریکا و خارج از آمریکا میبایست دارای مالکیت و کنترل مشترک باشند

 1. فضای کافی برای دفتر جدید در آمریکا باید در نظر گرفته شود: در حالیکه میزان فضای هر دفتر بسته به نوع کار متغیر است ، یک آفیس با حداقل فضای مناسب  باید از طریق اجاره ، خرید یا طرق دیگر در نظر گرفته شود
 2. دفتر جدید باید حداقل برای یک سال بعد از گرفتن ویزا فعال بوده باشد چنانچه متقاضی تمایل به تمدید مدت ویزا را دارد:   دفتر جدید به این معنی است که تسهیل میکند  بازه زمانی تاسیس شعبه شرکت در آمریکا که این دوره زمانی محدود به یک سال است . بعد از یک سال چنانچه دفتر جدید شرایط مورد نظر اداره مهاجرت را دارا باشد میتواند تقاضای تمدید مدت ویزا بکند.  انچه که شعبه یک شرکت را فعال و کارا نشان میدهد نسبت به زمینه بیزینس شرکت متفاوت است ولی به طور کلی فاکتورهایی مانند استخدام کارمند جدید ، اجرای قرارداداها، داشتن درآمد مستمر و نظایر آن در نظر گرفته می شود
 3. بعد از یک سال دفتر جدید باید نشان بدهد که به مدیر عامل و یا سرپرست چنانچه متقاضی تمدید ویزا است در اداره شرکت فعال است:در حایکه دفتر جدید ممکن است بوسیله کسی که ویزا گرفته است و در پست مدیر عامل یا سر پرست است اداره میشود  بعد از یک سال دفتر باید به اندازه کافی فعال بوده باشد که بتواند از مدیر عامل یامدیر خود حمایت مالی کند.  در یک سال اولیه راه اندازی بیزینس مدیر عامل یا مدیر ممکن است که نیاز باشد در خیلی از کارهایی که  جزو وظایف وی مقرر نشده است دخالت داشته باشد . بعد از یک سال به هر حال مدیر عامل یا سر پرست باید روی وظایف اصلی خود متمرکز شود تا بتواند تقاضای تمدید ویزا بکند.

تاسیس دفتر جدید و خصوصیات آن:

 1. محوطه دفتر شرکت می بایست دارای فضای کافی برای کار مورد نظر باشد
 2. دفتر در نظر گرفته شده باید بتواند مدیر عامل یا مدیر شرکت را در یک سال اولیه بعد از تایید ویزا حمایت مالی کند
 3. دفتر شرکت باید حدا قل  100 square feetو قرارداد اجاره نیز حداقل به مدت 6 ماه بسته و امضا شده باشد.
 4. چنانچه ساختمان دفتر خریداری شده باید مدرک خرید و یا پرداخت اقساط آن نشان داده شود
 5. باید شرکت دارای طرح توجیهی (Business plan) ، برنامه ها و لوازم بازار یابی (marketing materials) و یا دیگر توضیحات در مورد ارتباطات بیزینسی و فعالیت های بیزینسی همراه با فضای مورد نیاز باشد
 6. باید توضیح داده شود که فضای دفتردر نظر گرفته شده برای اهداف بیزینسی مورد نظر کافی یا بیشتر از کافی است.

خانواده :

 • متقاضی ویزای L-1 میتواند از طریق ویزای L-2 به طور هم زمان برای همسر و فرزندان  مجرد زیر 21 سال مجرد خود اقدام کند
 • مدت اعتبار ویزای L-2 مانند ویزای L-1 بوده و تا زمانی که ویزای متقاضی معتبر باشد ویزای همراهان متقاضی نیز معتبر  خواهد بود.
 • همسر متقاضی میتواند از طریق فرم I-765 (Application for Employment Authorization ) و پرداخت هزینه آن مجوز کار در آمریکا را دریافت کند و بدون هیچ محدودیتی در هر جا مشغول کار شود.
 • فرزندان متقاضی به راحتی می توانند در آمریکا تا زمانی که ویزای آنها اعتبار دارد ادامه تحصیل دهند.

دوره اقامت:

 • کارمند واجد شرایط ویزا با هدف ایجاد و اداره دفتر جدید شرکت، ویزای اولیه او برای مدت یک سال اعتبار دارد . 
 • بقیه کارمندان شرکت که واجد شرایط ویزا هستند ویزای آنها برای مدت 3 سال اعتبار دارد
 • تمام کارمندان می توانند تقاضای تمدید ویزا بکنند که این هر از 2 سال تمدید میشود تا زمانی که به سقف 7 سال برسند
 • کل مدت دوره ای که بدون وقفه یک مدیر عامل یا سر پرست شرکت مجاز به اقامت درآمریکا است 7 سال و برای کارمندان با توانایی های خاص 5 سال است.
 • بعد از طی این دوره کارمندان خارجی باید برای مدت  حداقل یک سال به شرکت مبدا برگشته ودر آنجا مشغول به کار شوند. و بعد از طی دوره یک ساله مجددا میتوانند تقاضای ویزا بکنند

دریافت گرین کارت:

این ویزا به دلیل دو منظوره بودن (dual intent) فرد را قادر می سازد که بعد از یک سال اقامت برای دریافت گرین کارت از طریق ویزای EB1 اقدام کند.

از مزایای خوب اقدام از طریق EB1 این است که:

 1. فرد نیازی به طی مسیر از طریق اداره کار (labor department) و گرفتن تاییدیه (labor certification) از این سازمان را ندارد.این مسیر هزینه بر و بسیار وقت گیر است.
 2. تاریخ اولویت در این گروه از ویزاها همیشه به روز است.
 3. تمام پروسه در یک بازه زمانی کمتر از یک سال اتفاق می افتد.

♠ افراد دارای L-1B ویزا می بایست از طریق اداره کار وبعد از کسب تاییدیه (labor certification) جهت گرین کارت اقدام کنند.

 

مقایسه بین ویزای L-1Aو ویزای سرمایه گذاری E-2:

تفاوت و مزیت های ویزای گسترش بیزینس ( L-1A ) و و یزای سرمایه گذاری غیر مهاجرتی (E-2) در دو ستون زیر مقایسه شده است:

 

E-2 Visa

L-1A Visa

— شخص متقاضی نیازمند به سرمایه گذاری مبلغ خاص حقیقی("substantial" amount of money) می باشد تا ویزای وی مورد پذیرش واقع شود

— ویزای E-2 معمولا باید در سفارت خانه ها یا کنسولگری ها مورد تایید قرار گیرد که نسبت به ویزای L-1 زمان طولانی  تری باید منتظر ماند

— از مزیت های این ویزا این است که تعداد دوره تمدید ویزا در صورت فعال بودن بیزینس نامحدود است

— این ویزا مزیت دو منظوره بودن را ندارد و متقاضی برای کسب گرین کارت می بایست از راههای دیگر اقدام کند

— شخص متقاضی نیاز به سرمایه گذاری مبلغ خاص و از پیش تعیین شده ای برای گرفتن تاییدیه ویزا ندارد

— زمان فرایند یا پروسه ویزا نسبت به E-2 سریعتر است

— تایید ویزا در اداره مهاجرت در خود آمریکا انجام میشود که نسبت به سفارت ها یا کنسولگری ها پروسه دریافت ویزا بسیار  راحت تر و سریعتر انجام میشود

— شخص بعد از یک سال فعالیت مستمر ،در صورت احراز شرایط اداره مهاجرت می تواند تقاضای دریافت گرین کارت بکند.

انتقال درون کمپانی (L-Visa)

پاسخ دهید