ویزای سرمایه گذاری

 EB5: ویزایی است که متقاضی از طریق سرمایه گذاری به دنبال دریافت گرین کارت آمریکا است. 

 این سرمایه گذاری را به 2 صورت می توان انجام داد:

 • سرمایه یک میلیون دلاری : سرمایه گذاری در کسب و کار تجاری  طبق شرایط اداره مهاجرت  (qualifying commercial enterprise) بدون محدودیت مکانی.
 • سرمایه پانصد هزار دلاری : سرمایه گذاری در کسب وکار تجاری در مناطق روستایی  و یا در مناطقی که میزان بیکاری در آن 1.5 برابر میانگین بیکاری در کل کشور است  (high-unemployment or rural area).

o       به این مناطق منطقه اشتغال هدفمند ((Targeted Employment Area (TEA) گفته می شود.

 شرایط کلی سرمایه گذاری:

 •  سرمایه باید واقعی بوده و به صورت وام نباشد.
 • منبع سرمایه باید کاملا مشخص باشد.
 • پول سرمایه گذاری شده تمام ثروت متقاضی نباشد.
 • متقاضی  باید نشان دهد که مالک سرمایه موردنظر بوده و کنترل کامل بر آن دارد. سرمایه نباید مستقیما از حساب بیزینس یا شرکت خاصی منتقل گردد حتی اگر خود متقاضی صاحب تمام آن شرکت یا بیزینس باشد ، بلکه باید ابتدا از حساب تجاری  به  حساب شخصی منتقل، سپس از آنجا مبلغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری EB-5  برداشت شود.
 • سرمایه باید در خطر ریسک باشد.

o       برای واجد شرایط بودن،  سرمایه گذار باید سرمایه اش را با هدف تولید سود و درآمد در معرض ریسک (at risk) قرار دهد و این مسئله را باید همراه با تقاضا نامه ای که ارائه می کند نشان بدهد.

مفهوم تولید شغل:

 • سرمایه گذار باید بنواند در عرض2 سال و نیم (30 ماه) بعد از تایید فرم  I-526برای حداقل 10 نفر شغل تمام وقت ایجاد کند.
 • این 10 نفر باید از میان افراد  آمریکایی یا دارای گرین کارت یا پناهندگان سیاسی (asylees) یا آوارگان پناهنده (refugees) انتخاب بشوند.
 • شغل تمام وقت به شغلی گفته می شود که شاغل حداقل 35 ساعت در هفته کار کند. این شغل شامل پیمانکارهای قراردادی یا مستقل (independent contractors) نمی شود.
 • کسانی که دارای ویزای غیر مهاجرتی هستند (مانند ویزاهای E, H, L) و یا کارگران موقتی به عنوان شاغل های آمریکایی در این دسته بندی محاسبه نمی شوند.
 • سرمایه گذار و فامیل وی نیز به عنوان شاغل آمریکایی به حساب نمی آیند.
 • سرمایه گذار ضرورت ندارد که حتما در شروع کار 10 نفر را به استخدام شرکت خود در بیاورد ولی باید در طرح توجیهی (Business Plan) شرکت نشان بدهد که به حداقل 10 نفر واجد شرایط به عنوان کارمند تمام وقت طی 2 سال آینده احتیاج دارد

 شرکت تجاری :

هر نوع کسب وکار قانونی با هدف کسب در آمد یک شرکت تجاری محسوب می شود که در 4 دسته بندی طبق تعریف  EB-5 قرار می  گیرد.:

 1. شرکت تجاری جدید
 2. ایجاد بیزینس جدید
 3. خرید بیزینسی که از قبل وجود داشته  و ایجاد تغییر بنیادین و اساسی در قسمت مدیریت و ...
 4. گسترش دادن بیزینسی که از قبل وجود داشته
 5. سرمایه گذاری مشترک (Pooling): گرد هم آمدن چند سرمایه گذار با هدف ایجاد بیزینسی مشترک.
 6. خرید بیزینس های مشکل دار (Troubled Business): خرید بیزینس های مشکل دار با هدف تزریق سرمایه و سر و سامان دادن به آن.
 7. شرکت در برنامه های طرح مرکز منطقه ای (Regional Center Pilot Program)

 سرمایه تا زمانی که متقاضی، گرین کارت موقتی (conditional permanent resident) خود را دریافت می کند می تواند در حساب تضمینی شرکت ثالث (In Escrow)  به امانت گذاشته شود ، و  زمانی برداشت پول از حساب امانتی امکان پذیر باشد که تقاضانامه I-526  تایید شده ،ویزا برای متقاضی صادر،  و اجازه ورود به آمریکا به صورت گرین کارت موقتی داده شده باشد.

 مصاحبه (Interview)

بعد از تایید فرم   I-526و تکمیل پرونده ،زمان و چگونگی انجام مصاحبه و مدارک مورد نیاز در زمان مصاحبه وچگونگی انجام آزمایشات پزشکی را اداره مرکزی ویزا ((NVC به اطلاع متقاضی خواهد رساند.

 خانواده (Family)

در صورت تایید ویزای متقاضی ,خانواده وی نیزویزا را دریافت می کنند ولی آنها نیزمی بایست فرم تقاضا را تکمیل و مراحل اداری و آزمایشات پزشکی  و پرداخت وجه  را طی کنند. 

متقاضی و خانواده وی ,بعد از تایید شدن ،گرین  کارت آنها در 2 سال اولیه، به صورت مشروط یا موقتی (conditional” or temporary green card) است و بعد از 2 سال  در صورت احراز شرایط ،کاندید دریافت گرین کارت دائمی (unconditional” or permanent green card) می شوند .

 تغییر گرین کارت موقتی به دائمی

90 روز مانده به تاریخ انقضای گرین کارت موقتی، سرمایه گذار باید فرم I-829 را برای تبدیل گرین کارت موقتی به دائم (Petition by Entrepreneur to Remove the Conditions) را تکمیل و به اداره مرکزی خدمات کالیفرنیا (California Service Center) ارائه بدهد. در عرض 90 روز بعد از تشکیل پرونده و یا انجام مصاحبه (هر کدام که دیر تر اتفاق افتاده باشد) به متقاضی در صورتی که تمام شرایط ویزای EB-5 را بر اساس طرح توجیهی بیزینس رعایت کرده باشد جواب مثبت داده می شود. در صورتی که متقاضی برای فرم I-829 تشکیل پرونده  ندهد ، به طور اتوماتیک باعث انقضای گرین کارت موقتی وی شده و در مسیر اخراج از آمریکا قرار می گیرد.

  طرح مرکز منطقه ای (Regional Center program )

مرکز منطقه ای (Regional Center) یک منطقه جغرافیایی مشخص شده توسط اداره مهاجرت (USCIS ) برای احراز شرایط دریافت سرمایه از سرمایه گذاران مهاجر متقاضی گرین کارت است. (بیشتر متقاضیان مرکز منطقه ای سرمایه گذاران 5000 هزار دلاری هستند. )

سرمایه گذاران EB-5 ضروری است که نشان بدهند که در این طرح  سرمایه گذاری کرده اند، سند  مربوط به سرمایه گذاری در مرکز منطقه ای به  فرم I-526 الحاق و به همراه  سایر مدارک به اداره مهاجرت، ارسال می گردد. مرکز منطقه ای   باید نشان بدهد که به ازای هر سرمایه گذار (500 هزار دلار)  برای 10 نفر واجد شرایط به صورت مستقیم و غیر مستقیم، موقعیت (position) یا شغل (job) تمام وقت ایجاد کرده است.

 مقایسه سرمایه گذاری در مراکز طرح منطقه ای با سرمایه گذاری شخصی در ارتباط با ویزای EB-5

کسب ویزای EB-5 از طریق سرمایه گذاری شخصی (individual EB-5 investor)

 • سرمایه گذار تمایل به ایجاد و مدیریت بیزینس شخصی خودش را دارد
 • بیزینس در طی مسیر ایجاد شغل می کند.
 • سرمایه گذاری و ایجاد بیزینس تمایل اصلی وی برای آمدن به آمریکا است.
 • سرمایه گذار روی سرمایه خود کنترل کامل دارد
 • سرمایه گذار تمایل به کسب حداکثر سود از طریق سرمایه خود دارد.

کسب ویزای EB-5 از طریق سرمایه گذاری در مرکز منطقه ای (Regional Center)

 • سرمایه گذار تمایل به ایجاد بیزینس شخصی خود ندارد
 • ممکن است باز نشسته باشند
 • سرمایه گذار ممکن است تمایل به ایجاد بیزینس شخصی خود را داشته باشد ولی قادر به ایجاد حداقل تعداد شغل ضروری نباشد.
 • ممکن است تمایل داشته باشند که مکان سکونت خود را در هر زمان که بخواهند تغییر دهند.
 • ممکن است که تمایل داشته باشند قسمت عمده وقت خود را در خارج از آمریکا بگذرانند
 • مهاجرت  تمایل اولیه آنها به آمدن به آمریکا است در مقایسه با سرمایه گذاری.
 • می توانند در هر جای دیگر آمریکا که تمایل داشته باشند کار کنند یا نکنند. هر جور که دوست داشته باشند. 
 • به سرمایه گذاران اجازه می دهد که به صورت غیر مستقیم ,تولید  اشتغال مورد نظر اداره مهاجرت را بکنند. به این صورت که با استفاده از یک الگوی اقتصادی مورد تایید نیازی به استخدام کارمند تمام وقت برای شرکت خود نداشته باشند
 • انتخاب  طرح مرکز منطقه ای فرصت احراز شرایط  تبدیل گرین کارت موقتی به دائم را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می دهد

 با توجه به این که سرمایه گذاری در طرح منطقه ای مشکل ایجاد شغل به طور مستقیم با هدف تایید شدن تقاضای I-526 را ندارد  ولی انتخاب یک  طرح منطقه ای مناسب  برای سرمایه گذاری  بسیار حیاتی است. اهمیت آن هم برای خود سرمایه است که باید    شدت ریسک آن را به حداقل ممکن رساند  و هم در تبدیل  گرین کارت موقتی به دائم  از طریق احراز شرایط اداره مهاجرت در ایجاد شغل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حائز اهمیت است..

سرمایه گذار می بایستی با دقت کامل بررسی کند که مستندات ایجاد   شغل چگونه ارائه و محاسبه می شود و برای مشخص کردنایجاد شغل غیر مستقیم از چه مدل و الگوی اقتصادی استفاده می گردد.

 طول زمانی گرفتن ویزا (Processing Time)

کل این پروسه طی دو مرحله بین 18ماه  تا 2 سال طول می کشد

 1. مرحله اول تصویب تقاضانامه ( فرم I-526 )   بین 14تا 15 ماه طول می کشد.
 2. بعد از تصویب مرحله اول مرجله گرفتن ویزا است که بین 5 تا 6 ماه طول می کشد.

نکته: زمانهای اعلام شده بر اساس پیش بینی و با توجه به روند برنامه طی سالهای گذشته نوشته شده است و هیچ عدد زمانی مشخصی توسط اداره مهاجرت اعلام نمی شود. 

سرمایه گذاری (EB5)

پاسخ دهید