ویزای نامزدی 

ویزایی در دسته بندی غیر مهاجرتی است که به یک شهروند غیر آمریکایی این مجوز را می دهد که  به قصد ازدواج با نامزد خود  که شهروند آمریکا است به امریکا سفر کند. 

 این ازدواج باید از زمان ورود شخص به آمریکا در طی مدت 3 ماه صورت بگیرد.

 کسی که باید پرونده را فایل کند نامزد شهروند آمریکا و کسی که متقاضی ویزا است نامزد غیر آمریکایی است .

بعد از ازدواج متقاضی با استفاده از برنامه تطبیق موقعیت (adjustment of status) از طریق اداره مهاجرت (Department of Homeland Security (DHS), U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)) برای گرین کارت (Lawful permanent resident (LPR)) اقدام می کند.

: فرزند (یا فرزندان )  واجد شرایط  متقاضی (اگر) ویزای K2 دریافت می کند .

 • برای هر فرزند باید جداگانه در خواست ویزا کرد و وجه آن را پرداخت کرد.
 • فرزند باید زیر 21 سال و ازدواج نکرده باشد.

واحد شرایط بودن برای ویزا:

 •   متقاضی و شهر وند آمریکا در زمان فایل کردن در خواست ویزا و بعد از آن باید از نظر قانونی برای ازدواج منعی نداشته باشند. 
 • این ازدواج باید از نظر قانون آمریکا امکان پذیر باشد.
 • به طور کلی شهروند آمریکایی باید نامزد غیر آمریکایی خود را در طی دو سال گذشته به طور شخصی ملاقات کرده باشد.

o       گاهی اداره مهاجرت با توجه به شرایط شهروند خود و مدرکی دال بر دشوار بودن این ملاقات (مانند مسائل فرهنگی ، عقیدتی و یا سیاسی طرفین )  می تواند استثنا قائل شود.

چگونه اقدام کنیم:

مرحله اول:

 • کسی که شهروند آمریکا است باید فرم I-129F را تکمیل و آن را در اداره مهاجرت (USCIS)  منطقه خود فایل کند.
 • بعد از اینکه اداره مهاجرت تقاضای شما را تایید کرد ،  پرونده شما  را به مرکز ویزای فدرال (National Visa Center (NVC)) می فرستد، این مرکز شماره پرونده ای را به شما می دهد و تقاضای شما را به سفارت و یا کنسولگری کشوری که نامزد شما زندگی میکند خواهد فرستاد (در مورد ایران   پرونده به دبی یا ترکیه یا ارمنستان بسته به در خواست شما فرستاده می شود). 

 شما نمی توانید تقاضای ویزای نامزدی را در سفارت یا کنسولگری و یا اداره مهاجرت که در خارج از آمریکا مستقر است فایل کنید.

مرحله دوم:

 • مرکز صدور ویزا () بعد از اینکه پرونده را به کنسولگری یا سفارت فرستاد برای اطلاع شما ای- میلی می فرستد .
 • زمانی که این ای-میل به دست شما رسید به نامزد خود اطلاع دهید که مدارک زیر را تهیه کرده و خود را برای مصاحبه آماده کند.

مدارک مورد نیاز:

 • فرم DS-160 را به صورت آن لاین تکمیل کند.
 • از صفحه تاییدیه (confirmation page) پرینت گرفته و زمان مصاحبه همراه خود داشته باشد.
 • پاسپورت معتبر با تاریخ اعتبار 6حداقل  ماه بیشتر از زمانی که می توانید یا می خواهید در آمریکا بماند.
 • شناسنامه
 • طلاق نامه یا گواهی فوت همسر قبلی (اگر)

o       شامل هر دو طرف می شود (شهر وند آمریکا و نامزد وی)

 • گواهی عدم سوء پیشینه از اداره پلیس

o       این گواهی باید از کشور در حال حاضر و تمام کشور هایی باشد که اط 16 سالگی به بعد بیشتر از 6 ماه در هر کدام زندگی کرده است.

o       این گواهی شامل فرزندان همراه بالای 16 سال نیز می شود.

 • برگه آزمایش پزشکی

o       ارائه برگه واسیناسیون اختیاری است.

 • برگه حمایت مالی (Form I-134, Affidavit of Support) که ممکن است تقاضا شده باشد.

o       متقاضی باید نشان بدهد که خودش از عهده مخارج خود در زمانی که در آمریکا است بر می آید و یا این حمایت مالی توسط نامزد وی انجام می شود. 

 • 2 عدد عکس 2*2
 • مدارکی که نشان دهنده وابستگی شما به نامزدتان باشد (Evidence of relationship ).
 • پرداخت وجه صدور ویزا.

 ممکن است دفتر سفارت یا کنسولگری از متقاضی در خواست مدارک بیشتری جهت واقعی و حقیقی بودن ازدواج بکند. (مانند  عکس دونفره، سفر های مشترکی که با هم داشته اید و...)

 تمام مدارک چنانچه به زبان انگلیسی نباشند می بایست به انگلیسی ترجمه شوند.

 تمام مدارک اصلی و ترجمه اصلی به متقاضی بر گرداننده می شود.

 

آزمایشات پزشکی و واکسیناسیون  مورد نیاز:

 • این ازمایشات باید توسط مرکز پزشکی مورد تایید انجام شود. این مرکز پزشکی (که در محلی است که شما برای ویزا اقدام کرده اید) توسط سفارت به شما معرفی می شود.
 • بدون توجه به سن تمام متقاضیان این ویزا باید آزمایشات پزشکی را انجام دهند.

 برگه واکسیناسیون برای صدور ویزای نامزدی ضروری نیست، ولی در مرحله تقاضای گرین کارت بعد از ازدواج باید این برگه را ارائه بدهید. بنابر این بهتر است که متقاضی برگه واکسیناسیون خود را به همراه داشته باشد. 

 • برای فایل کردن فرم I-129F و فرم DS-160  از متقاضی وجه دریافت می شود.
 • هزینه آزمایشات پزشکی توسط مرکز پزشکی اخذ می شود.
 • در صورت ازدواج فایل کردن  فرم I-485 دارای هزینه است.

 از متقاضی خواسته می شود که جزوه ای را که در مورد حق و حقوق وی در آمریکا در مواجهه با خشونت خانوادگی، تعرض جنسی و کودک آزاری است را مطالعه کند ، هر چند که در هنگام مصاحبه کارمند اداره مهاجرت خلاصه ای از این حق و حقوق را برای شما شرح می دهد.

 اطلاعات در مورد هر گونه پیشینه کیفری نامزد شهروند آمریکا  که اداره مهاجرت از ارگانهای مختلف دریافت می کند را در اختیار  نامزد غیر آمریکایی قرار می دهد.

 اعتبار تقاضانامه I-129F  از زمان تایید اداره مهاجرت 4 ماه است. کارمند مسئول پرونده می تواند اعتبار تقاضانامه را در صورت منقضی شدن (تا قبل از کامل شدن پروسه ویزا) تمدید نماید.

  چنانچه ویزای K-1 صادر شد، کارمند مسئول پرونده پاسپورت دارای ویزا را همراه با پاکتی سربسته حاوی تمامی مدارک ارائه شده  توسط متقاضی بعلاوه مدارکی که توسط سفارت یا کنسولگری به دست متقاضی داده می شود.

 تحت هیچ عنوان این پاکت سر بسته نباید باز شود. تنها اداره  مهاجرت (DHS immigration official)  می بایست این بسته را زمانی که  متقاضی وارد آمریکا می شود باز کند.

 

نامزدی (K)

پاسخ دهید