ویزای برنامه مبادله بازدید کننده

ویزایی است در دسته بندی غیر مهاجرتی که متقاضی برای شرکت در برنامه مبادله بازدیدکنندگان (Exchange visitor program) تقاضا می کند.

قبل از گرفتن ویزا باید توسط یکی از برنامه های تبادل بازدید کننده  (EVP) مورد پذیرش قرار گرفته باشید.

مراحل اقدام و پذیرش و مصاحبه و هزینه شبیه به ویزای دانشجویی است و تنها تفاوت آن در پروگرام و در بعضی موارد نوع فرم هایی است  که باید تکمیل شوند است.

متقاضیان این نوع ویزا باید آگاه باشند که بعد از انقضای مدت ویزا باید به کشور خود برگردند و تا دو سال دیگر حق درخواست مجدد ویزا را ندارند اگر:

  • دولت هزینه آن را تقبل کرده باشد (چه دولت آمریکا و چه دولتی که دارنده ویزا به آن کشور تعلق دارد).
  • فارغ التحصیل پزشکی و یا دوره آموزشی پزشکی باشند. 
  • کسانی که دارای دانش یا توانایی خاصی هستند که کشور متبوعشان برای توسعه و پیشرفت به آنها نیاز دارد.

در حالت فوق صاحب ویزا میبایست حتما به کشور متبوع خود برگردد.  متقاضی در هنگام حضور در آمریکا نمی تواند تقاضای  تغییر وضعیت (Change status) و یا هماهنگی وضعیت (Adjust status) کند. و در طی دوسالی که باید در کشور خود باشد نمی تواند تقاضای ویزای مهاجرتی ، ویزای کار موقت (H)،ویزای بین کمپانی  (L) و  یا حتی ویزای نامزدی  (K) بکند. 

  • طبق شرایطی متقاضی می تواند تقاضای رفع محدودیت دوساله بنماید.

 

جدول زیر برنامه های  EVP را به صورت مختصر توضیح می دهد :

برنامه

توضیح

Au Pair

برنامه ای است که فرد علاوه بر تحصیل می تواند از مزایای زندگی با یک خانواده آمریکایی نیز بهره مند شود .

Camp Counselor

برنامه ای که دانشجو ها، کارگران جوان و معلمین را قادر می سازد که موضوعات فرهنگی و ایده های خود را از طریق کمپ هایی که بدین منظور بر پا شده اند با آمریکایی ها در میان بگذارند.  

College and University Student

برنامه ای که به دانشجویان خارجی این امکان را می دهد که در برنامه اینترن شیپی دانشجویی (student internship program) یک موسسه آموزشی آمریکایی در ارتباط با موضوع تحصیلی خود در کشورشان شرکت کنند.

Government Visitor

برنامه بازدید های بین دولتی به جهت آشنایی و ایجاد رابطه بهتر بین دولت و موسسات دولتی خارجی و آمریکایی که در یک سطح هستند. به طور مثال دید و بازدید شهر دار های کشور های دیگر از شهر داری های آمریکا. 

Intern

برنامه اینترن شیپی که به دانشجو یان و یا فارغ التحصیلان موسسات عالی آموزشی خارجی این امکان را می دهد که به آمریکا بیایند و با فرصتهایی که در زمینه تحصیلی خودشان در آمریکا وجود دارد آشنا بشوند. 

International Visitor

برنامه آشنایی مردم هر کشور با مردم آمریکا است.

Physician

برنامه ای که به پزشکان سایر کشور ها این امکان را می دهد که در برنامه های آموزشی و یا بازپروری در موسسات آموزش پزشکی آمریکا شرکت کنند. 

Professor and Research Scholar

برنامه ای که به محققین و پروفسور های سایر کشور ها این امکان را می دهد که در مورد  ایده ها و تحقیقات علمی خود با دانشمندان و محققان آمریکایی مبادله اطلاعات کنند.

Secondary School Student

برنامه ای که به دانش آموزان سایر کشور ها این امکان را می دهد که با سفر به آمریکا ، در مدارس دولتی یا خصوصی درس بخوانند و با یک خانواده آمریکایی و یا درمدرسه دارای خوابگاه زندگی کنند.

Short-Term Scholar

برنامه ای برای  محققین، پروفسور ها و افرادی با زمینه تحصیلی مربوطه، برای مشاهده ، مشورت، اموزش، ارائه یک موضوع و... که برای مدت کوتاهی به آمریکا سفر می کنند.

Specialist

برنامه ای برای افراد خاص و حرفه ای   که بتوانند به مبادله اطلاعات و ایده با افراد امریکایی در زمینه حرفه ای خودشان بپردازند.

Summer Work Travel

این برنامه به دانشجویان سایر کشور ها این امکان را می دهد که با سفر به آمریکا از طریق کار موقت و سفر به مبادله اطلاعات فرهنگی و ایده ها با مردم Hمریکا بپردازند.

Teacher

برنامه ای که به معلم های خارجی این فرصت را می دهد که در مدارس آمریکایی کار تعلیم را انجام دهند.

Trainee

برنامه آمورشی و باز آموزی افراد حرفه ای خارجی در زمینه کاری خودشان.

 

مبادله بازدید کننده (J)

پاسخ دهید