انواعی از ویزا ها وجود دارند که در شرایط خاصی و یا برای گروه یا کشور خاصی صادر می شوند که می توانند در هز دو رده مهاجرتی و یا غیر مهاجرتی قرار بگیرند.

در جدول زیر با اختصار در مورد هر کدام از این ویزا ها  توضیح داده شده است:

ویزای خاص دیپلمات ها و کارمندان دولتی

نام ویزا

متعلق است به

توضیح

A-1

دیپلمات ها و کارمندان دولتی- مدیران ارشد دولتی

o         مدیران ارشد دولتی مانند رییس جمهور، اعضای کابینه دولت (مانند وزرا و معاونان آنها)، سفیر، سر کنسول و...

o        هیئت های نمایندگی اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا

o        خانواده آنها

A-2

کارمندان تمام وقت دولتی

o        خاص کارمندان تمام وقت دولتی است که تنها برای کار در سفارت و یا کنسولگری در آمریکا متقاضی ویزا هستند.

o        کارمندان رده پایین تر هیئت های نمایندگی اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا.

o        خانواده آنها

A-3

ملازم و خدمتکاران همراه

o        کسانی که عنوان ملازم و یا خدمتکار (مانند آشپز یا پرستار ) همراه دارندگان ویزا ی A1 , A2 سفر می کنند

ویزای ترانزیتی

نام ویزا

متعلق است به

توضیح

C

ترانزیت

ویزای ترانزیت که برای عبور از خاک آمریکا و رفتن به کشوری دیگر صادر می شود. مانند کشتی که مجبوراست به طور موقت در یکی از بنادر آمریکا لنگر بیاندازند.

D

خدمه وسیله نقلیه بین المللی

ویزای غیر مهاجرتی خدمه وسیله نقلیه بین المللی مانند کشتی یا هواپیما است که با آن مجوز ورود به آمریکا را دریافت می کنند و می بایست قبل از پایان انقضای ویزا (که 29 روز است) با همان وسیله، خاک آمریکا را ترک کنند

C1/D

خدمه فنی کشتی

ویزای خدمه حرفه ای کشتی که به عنوان مسافر به آمریکا سفر می کند تا به روی کشتی یا وسیله دریایی کسی که برای او تقاضای ویزا کرده است سرویس فنی ارائه دهد (تعمیر کشتی، اضافه کردن سروس جدید و...)

ویزای ارگانهای بین المللی

نام ویزا

متعلق است به

توضیح

G-1

هیئت نمایندگان یک دولت

ویزای هیئت نمایندگان وابسته به یک دولت که عضو دائم یک ارگان بین المللی مستقر در آمریکا هستند (مانند سازمان ملل متحد) و خانواده آنها.

G-2

نمایندگان دولت

ویزای نمایندگان یک دولت که به طور موقت برای شرکت در جلسات و کنفرانس های بین المللی به آمریکا سفر می کنند و خانواده آنها.

G-3

ارگانهای غیر دولتی

ویزای نمایندگان ارگانهای غیر دولتی که به طور موقت برای شرکت در جلسات و کنفرانس های بین المللی به آمریکا سفر می کنند و خانواده آنها.

G-4

ملاقات با یک ارگان دولتی

ویزای افرادی که به دلائل مختلف قرار ملاقاتی با ارگانی بین المللی (مانند سازمان ملل متحد) در آمریکا دارند و خانواده آنها.

G-5

ملازم و همراه

ویزای کارمندان و خدمتکاران و مباشران کسانی که دارای ویزای G-1 – 4  هستند.  

ویزای رسانه (Media)

نام ویزا

متعلق است به

توضیح

I

رسانه

برای نمایندگان رسانه های خارجی (مانند کسانی که در روزنامه، رادیو ، سینما و تلویزیون و چاپ و نشر کار می کنند) است که متقاضی ورود به آمریکا به صورت موقتی برای فعالیت در رابطه به کارشان هستند  این ویزا صادر می شود.

ویزای ورزشکاران، هنرمندان ، دانشمندان و افراد خلاق و خارق العاده.

نام ویزا

متعلق است به

توضیح

O

  افرادی با توانایی ها  و یا موفقیت های خارق العاده.

o        اشخاصی که دارای توانایی های خارق العاده بوده ویا به موفقیت های بزرگی در هنر ، علم، تحصیل، تجارت ، ورزش و یا موفقیت های غیر عادی در زمینه های دیگر مانند سینما و تلویزیون در منطقه یا جهان دست پیدا کرده اند و می خواهند در زمینه کاری خودشان به فعالیت ادامه بدهند.

o        این ویزا شامل افرادی که می توانند خدمات اساسی و ابتدایی در اختیار افراد فوق قرار دهند نیز می شود. (مانند دستیار)

P-1

ورزشکار یا تیم ورزشی، هنرمند یا یک گروه هنری

o        اشخاصی که برای انجام یک مسابقه خاص ورزشی به عنوان یک ورزشکار و یا با یک تیم ورزشی و یا برای انجام برنامه هنری  (مانند کنسرت) به عنوان هنرمند یا عضوی از یک گروه هنری تقاضای ویزا می کنند.. برای صدور ویزا ضروری است که تشخیص داده شود که شخص یا گروه ، برنامه های هنری شان را به صورت پیگیر در سطح بین المللی  انجام می داده اند.

o        این ویزا شامل همراهانی که به این گروه خدمات اولیه و مورد نیاز در حمایت از برنامه آنها ارائه می دهند نیز می شود..

P-2

هنر مندان و برنامه سازان سرگرمی (شخصی یا گروهی)

o        برای انجام برنامه هایی تحت برنامه مبادله دوسویه (reciprocal exchange program) بین ارگان ها یا موسساتی در آمریکا  با ارگان ها و موسسات کشور دیگر این ویزا صادر می شود. 

o        این ویزا شامل همراهانی که به این گروه خدمات اولیه و مورد نیاز در حمایت از برنامه آنها ارائه می دهند نیز می شود.

P-3

هنر مندان و برنامه سازان سرگرمی (شخصی یا گروهی)

o        برای اجرا کردن ، آموزش دادن و یا مربی گری کردن  تحت برنامه ای  که یا از نظر فرهنگی منحصر به فرد هستند  و یا اینکه شامل برنامه های سنتی و محلی در زمینه های مختلف مانند موسیقی، نمایش ، کار های هنری و یا ایراد سخنرانی های هنری فرهنگی است، این ویزا صادر می شود.

o        این ویزا شامل همراهانی که به این گروه خدمات اولیه و مورد نیاز در حمایت از برنامه آنها ارائه می دهند نیز می شود.

ویزای مبادله فرهنگی

نام ویزا

متعلق است به

توضیح

Q-1

شرکت در برنامه های بین المللی  مبادله فرهنگی

برای شرکت در آموزش های عملی و کار بردی و به اشتراک گذاشتن تاریخ، فرهنگ و رسم و رسومات رایج کشور شان از طریق شرکت در برنامه مبادله فرهنگی بین المللی این ویزا صادر می گردد.

ویزای ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی)( North Atlantic Treaty Organization)

نام ویزا

متعلق است به

توضیح

NATO

کارمندان ناتو

  ویزایی است که عمدتا برای افرادی که در این سازمان کار می کنند صادر می شود. این ویزا نیز به هفت گروه (NATO:1-7) تقسیم می شود .

NATO )سازمان پیمان انتلاتیک شمالی ( پیمانی است که در حال حاضر بین 28 کشور دنیا از جمله آمریکا امضا شده است و هدف آن دفاع مشترک نظامی کشور های هم پیمان در صورت مورد حمله قرار گرفتن هر کشور عضو توسط کشوری دیگر است.

 ویزای مبلغین مذهبی

نام ویزا

متعلق است به

توضیح

R

مبلغین و کارمندان ارگانهای مذهبی

ویزای موقتی افراد متعلق به بنیاد هاو ارگان های مذهبی که می خواهند در آمریکا و در حیطه فعالیت خود در ارگانهای مربوطه ، به عنوان روحانی و یا کارمند موسسه کار کنند. (متقاضی  باید حداقل مدت 2 سال عضو این بنیاد یا ارگان بوده باشد)

سایر ویزاها (…A,I,P,Q,R)

پاسخ دهید