تاسیس بیزینس در آمریکا

تاسیس بیزینس در ایالت کالیفرنیای آمریکا انواع مختلف ثبت بیزینس و تفاوت بین آنها (Business types ): شرکت سهامی یا Co) Corporation) عنوان قانونی یک شرکت، که موسسه را در برابر مسائل قانونی شخصی سهامداران آن محافظت می کند. بدین مفهوم که موسسه…

امتیاز فروش (Franchise)

  فرانچایز (Franchise) واژه شناسی مبحث فرانچایز: Franchise: حق امتیاز Franchisors: صاحب امتیاز، امتیاز دهنده، شخص یا شرکتی که حق امتیاز را در اختیار درخواست کننده قرار می دهد تا بیزینسی را تحت نام کمپانی اصلی ایجاد کند. Franchisees: متقاضی حق امتیاز، امتیاز…