فامیلی (FB)

   ویزای فامیلی  این ویزا دارای دو دسته بندی کلی است: 1- وابستگان نزدیک (Immediate Relative (IR)) شهروند آمریکا o شامل: همسر، فرزندان زیر 21 سال ازدواج نکرده، پدر و مادر 2- وابستگان  واجد شرایط  (family preference categories) o شامل: خواهر،…

سرمایه گذاری (EB5)

ویزای سرمایه گذاری  EB5: ویزایی است که متقاضی از طریق سرمایه گذاری به دنبال دریافت گرین کارت آمریکا است.   این سرمایه گذاری را به 2 صورت می توان انجام داد: سرمایه یک میلیون دلاری : سرمایه گذاری در کسب و کار تجاری …