مبادله بازدید کننده (J)

ویزای برنامه مبادله بازدید کننده ویزایی است در دسته بندی غیر مهاجرتی که متقاضی برای شرکت در برنامه مبادله بازدیدکنندگان (Exchange visitor program) تقاضا می کند. قبل از گرفتن ویزا باید توسط یکی از برنامه های تبادل بازدید کننده  (EVP) مورد پذیرش…

سرمایه گذاری (E)

ویزای سرمایه گذاری غیر مهاجرتی  E-visa ویزایی تجاری است که متقاضی با هدف ایجاد بیزینس و یا انجام تجارت و معامله در آمریکا تقاضا می کند.این ویزا به دو گروه E1 وE2 تقسیم می شوند: دسته بندی هدف ویزا E1 ویزای تجار و…

تحصیلی (F&M)

1 ویزای تحصیلی برای استفاده از امکان تحصیل در امریکا چه در مقطع دانشگاهی و چه قبل از دانشگاه (مانند دبیرستان، راهنمایی …) و یا کلاسها و دوره های آموزشی خاص نیاز به داشتن ویزای دانش آموزی F یا M است.  تفاوت این دو…